ändringar
 Ändringar 1, 2013, blandad teknik
 Ändringar 7, 2013, giclée
 Ändringar 18, 2015, blandad teknik
 Ändringar 19, 2019, blandad teknik
 Ändringar 11 - Port av kyssen, 2015, blandad teknik
 Ändringar 2, 2014, blandad teknik
 Ändringar 5, 2014, giclée
 Ändringar 6, 2014, blandad teknik
 Ändringar 15, 2014, giclée
 Ändringar 8, 2018, blandad teknik