omständighet
 Omständighet 5, 2015, blandad teknik 
 Omständighet 3, 2015, blandad teknik
 Omständighet 7, 2016, blandad teknik
 Omständighet 1, 2015, blandad teknik
 Omständighet 2, 2015, blandad teknik
 Omständighet 6, 2015, blandad teknik