små-skulpturer
In memoriam Marton Aron  Wall music, 2011
 Wall music, 2011
 Det var en gång en stad, 2018
 Det var en gång en stad, 2018
 Barnsdomsminne, 2016